Riva del Sole - Resort & Spa Riva del Sole - Resort & Spa
Filosofi mission vision av Riva del Sole | ekosustainability | Rivadelsole.it - rivadelsole.photo 1
En grön filosofi

Ekologisk hållbarhet och miljö

Naturen är vårt arv och det är vårt uppdrag att skapa ett globalt skydd för miljön. Detta, tillsammans med ekologisk hållbarhet, är en filosofi som vi ärvt från skandinaverna, sanna banbrytare inom området. För att öka våra gästers medvetenhet har vi utarbetat några riktlinjer baserat på de tre R:n "reduce, reuse and recycle", med andra ord minska, återanvänd och återvinn, för att sprida vår respekt för naturen. Därför försöker vi göra våra gäster och vår personal medvetna om slöseriet av vatten, om miljöförorening som ger klartecken åt energibesparing, samt minskning och insamling av avfall. Vi på Riva del Sole främjar användningen av cyklar och elbilar med hänsyn till miljön.

Avfallshantering

På Riva del Sole är allt grönt: ett korrekt tillhandahållande av material och resurser, användningen av solpaneler och minskad växthuseffekt gör oss ekologiskt hållbara. Även avfallshanteringen stämmer överens med vår miljöskyddspolitik. Vi har en plats för korrekt sopsortering, där använda matoljor och kontorsmaterial samlas ihop, återvinns och bortskaffas. Vi har också behållare för källsortering och trädgårdsavfall med förvaring och bortskaffande. Nästan alla våra glödlampor är LED med låg energiförbrukning. För att ta oss omkring på området använder vi elektriska golfbilar. Likaså är skåpbilen för underhåll elektrisk, liksom hyrbilen som tillhandahålls av hotellet.

Välfärd och förmåner

Riva del Sole ligger också i framkant när det gäller välfärd och förmåner för personalen. Här är prestationsbonusar och kompletterande vårdhjälp vedertaget bruk sedan 2016, även för korttidsanställda. Detta är en verklig innovation, då vi är det första italienska företaget inom turistsektorn som erkänner och genomför dessa välfärdssystem för våra anställda. Ledningen och fackföreningarna har tecknat avtal som täcker viktiga ämnen såsom arbetssäkerhet, flexibilitet och produktivitetsbonusar. För säsongsarbetare betalas bonusen i slutet av anställningsperioden, medan de fast anställda får sin med månadslönen i december. Förmånerna är kopplade till att målen som fastställts av Riva del Sole uppnås i enlighet med kraven på produktivitet och organisationseffektivitet, samt med tanke på ökad och enhetlig uppskattning av våra anställda. Bonusen syftar till att uppnå allt högre nivåer av konkurrenskraftighet genom våra mänskliga resursers deltagande.